Bảng thông tin thôi nôi bé trai Vinh Huy

Bảng thông tin thôi nôi cho bé là ghi lại tất cả những khoảng khắc từ lúc bé mới sinh ra như thế nào , cho đến sở thích , ấn tượng cửa bé , con thích,con biết ,…

Các Mom/Dady có thể gửi các thông tin để Vua Trang Trí Shop sẽ thiết kế làm cây Chalkboard cho bé nhé

Thông tin thiết kế : 

Sở thích (con thích gì, ăn gì , làm gì ,nghe nhạc gì , chơi game gì,….)

Tên bé (nickname thật , tên ở nhà)

Con biết (con biết đi , chạy ,nói,….)

Con cao (lúc mới sinh con cao , lúc 1 tuổi con cao)

Lời nói đầu tiên của con (baba , mama , cha ,….)

Tông màu thiết kế hoặc chủ đề(chủ đề safari, hello kitty ,…)

Lưu ý : Sản phẩm thiết kế “vui lòng đặt trước 2-3 ngày” để Shop lên demo thiết kế chỉnh chu nhất

 

Thông tin sản phẩm

Bảng thông tin thôi nôi cho bé là ghi lại tất cả những khoảng khắc từ lúc bé mới sinh ra như thế nào , cho đến sở thích , ấn tượng cửa bé , con thích,con biết ,…

Các Mom/Dady có thể gửi các thông tin để Vua Trang Trí Shop sẽ thiết kế làm cây Chalkboard cho bé nhé

Thông tin thiết kế : 

Sở thích (con thích gì, ăn gì , làm gì ,nghe nhạc gì , chơi game gì,….)

Tên bé (nickname thật , tên ở nhà)

Con biết (con biết đi , chạy ,nói,….)

Con cao (lúc mới sinh con cao , lúc 1 tuổi con cao)

Lời nói đầu tiên của con (baba , mama , cha ,….)

Tông màu thiết kế hoặc chủ đề(chủ đề safari, hello kitty ,…)

Lưu ý : Sản phẩm thiết kế “vui lòng đặt trước 2-3 ngày” để Shop lên demo thiết kế chỉnh chu nhất

 

Bảng thông tin thôi nôi bé trai Vinh Huy
Bảng thông tin thôi nôi bé trai Vinh Huy
.
.
.
.