Cây welcome chủ đề hello kitty

Phụ kiện trang trí sinh nhật – thôi nôi cây welcome chủ đề hello kitty là một sản phẩm được Vua Trang Trí Shop thiết kế dành riêng cho bé . Cây welcome được dùng đặt lên các bàn tiệc sinh nhật – thôi nôi cho bé .

Chi tiết sản phẩm :

 – Kích thước: cao 45cm
 – Chất liệu: In PP hoặc decal cán lên Fomat 

Thông tin cần thiết để Vua Trang Trí Shop thiết kế riêng cho bé :
1. Tên bé (tên thật, tên ở nhà )
2. Ngày giờ chào đời
3. Tên buổi tiệc
4. Lưu ý cho bên thiết kế (chủ đề/ tông màu…)

Thông tin sản phẩm

Phụ kiện trang trí sinh nhật – thôi nôi cây welcome chủ đề hello kitty là một sản phẩm được Vua Trang Trí Shop thiết kế dành riêng cho bé . Cây welcome được dùng đặt lên các bàn tiệc sinh nhật – thôi nôi cho bé .

Chi tiết sản phẩm :

 – Kích thước: cao 45cm
 – Chất liệu: In PP hoặc decal cán lên Fomat 

Thông tin cần thiết để Vua Trang Trí Shop thiết kế riêng cho bé :
1. Tên bé (tên thật, tên ở nhà )
2. Ngày giờ chào đời
3. Tên buổi tiệc
4. Lưu ý cho bên thiết kế (chủ đề/ tông màu…)

 

Cây welcome chủ đề hello kitty
Cây welcome chủ đề hello kitty
.
.
.
.